AIF | Jaunatne smaidam

ILGTspējīgs

Projektu "ILGTspējīgs" finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Projekta mērķis ir stiprināt un pilnveidot biedrības "Jaunatne smaidam" darbību Bauskas novadā kā nozīmīgu resursu vietējo kopienu ilgtspējīgā attīstībā.
Šī projekta īstenošana dos būtisku impulsu uzsāktajam darbam organizācijas ilgtermiņa attīstībai. Turpināsim mērķtiecīgu darbu organizācijas darbības redzamības nodrošināšanai vietējā līmenī. Vēlamies stāstīt par paveikto vietējā līmenī - vietējās kopienās. Projekta aktivitātes dos iespēju būtiski uzlabot organizācijas atpazīstamību Bauskas novadā, stāstot par mūsu vērtībām, piedāvājumu, sasniegumiem. Mūsu misija ir būt resursam vietējā kopienā, lai to īstenotu mums kā organizācijai ir jābūt daļai no vietējās kopienas - organizācijas darbā jāiesaista jauni biedri un brīvprātīgie.

Projekta būtiskākās aktivitātes ir jauna pārvaldības modeļa izstrāde un ieviešana, komunikācijas nodrošināšana ar sabiedrību un organizācijas darbības stiprināšanu esošajos sadarbības tīklos.

Projekta aktivitāšu mērķa grupa ir biedrības biedri un brīvprātīgie.
Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2024.-30.04.2024.
Projekta finansējums: 19 996.29 EUR
Projekta Nr. AIF/2022/KAPAC2/116

  • Uzsākam domnīcu plānošanu

    Jau 20.-21. janvārī norisināsies pirmā domnīca.

    Lasīt vairāk