Atbalsti, ziedojot! | Jaunatne smaidam
Atbalsti, ziedojot!

Biedrība „Jaunatne smaidam” aicina ikvienu palīdzēt ideju īstenošanā. Tas var būt gan finansiāls atbalsts, gan materiāls atbalsts. Mēs būsim pateicīgi un novērtēsim Jūsu palīdzību mūsu ideju īstenošanā.

Biedrībai „Jaunatne smaidam” ir piešķīrts sabiedriskā labuma organizācijas statusu (2006. gada 24. novembra lēmums Nr. 258; sabiedriskā labuma darbības veids – pilsoniskās sabiedrības attīstība).

Ziedotāji – juridiskās personas, ir tiesīgas samazināt uzņēmumu ienākuma nodokli par 85 procentiem no summām, kuras ziedotas sabiedriskā labuma organizācijām. Savukārt, ja ziedotājs ir fiziska persona (arī individuālais komersants), tad no ienākuma, kas apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, ir atļauts atskaitīt summas, kuras ziedojuma vai dāvinājuma veidā nodotas sabiedriskā labuma organizācijām.

Sīkāku informāciju par iespēju atbalstīt jauniešu organizācijas – biedrības „Jaunatne smaidam” aktivitātes var iegūt zvanot pa tālruni 28663569 vai rakstot e-pasta vēstuli uz adresi:  info@jaunatnesmaidam.lv

 
Juridiskā adrese: Ganību gatve 3, Bārbele, Bārbeles pagasts, Vecumnieku novads, LV-3905, Latvija
Reģistrācijas numurs: 40008095508
Banka: AS "Swedbank", S.W.I.F.T.: HABALV22
Konta numurs: LV53HABA0551031947856