Kļūstam par Alliance dalīborganizāciju | Jaunatne smaidam
Kļūstam par Alliance dalīborganizāciju

Biedrība "Jaunatne smaidam" kļūst par Alliance of European Voluntary Service Organisations (Alliance) dalīborganizāciju, iegūstot biedra kandidāta statusu.

No 31. oktobra līdz 4. novembrim Alikantē, Spānijā norisinās Alliance Ģenerālā asambleja, kuras ietvaros biedrības "Jaunatne smaidam" valdes loceklis Renārs Manuilovs prezentēja organizācijas darbu un redzējumu nākotnes sadarbībai starptautiskā brīvprātīgā darba attīstības jomā. 2. novembrī Alliance dalīborganizācijas atbalstīja biedrības "Jaunatne smaidam" pieteikumu biedra kandidāta statusa iegūšanai.

Esam pagodināti kļūt par daļu no starptautiskas jauniešu organizāciju apvienības, kuras mērķis ir sekmēt stapkultūru izglītību, savstarpējo sapratni un mieru ar brīvprātīgā darba palīdzību. Tā ir liela atbildība un izaicinājums organizācijas attīstībā.